top of page

GDPR OCH PERSONUPPGIFTSHANTERING

Information kring IoKF Brasil Arte Culturals personuppgiftshantering under GDPR

Vi är måna om att du ska känna dig trygg i dina kontakter med oss. Därför vill vi berätta om vår hantering av personuppgifter och om den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som gäller i hela EU från och med den 25 maj 2018.

IoKf BAC (802490-7001)) är tillsammans med Lilla Capoeira Klubben gemensamt personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar till oss.

De personuppgifter vi samlar in och behandlar är sådana som du själv uppger till oss (som personnummer, namn, e-postadress, telefonnummer) när du ansöker om medlemskap.

Vi behöver dessa uppgifter för att hantera din medlemsansökan och administrera ditt medlemskap hos oss. Dessutom skickar vi dig nyhetsmejl och erbjudanden om deltaganden i olika aktiviteter som t.ex  kurser och arrangemang. Dina uppgifter behöver behandlas av oss för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig som medlem.

Vi delar inte dina personuppgifter med andra, utom när vi har ett avtal med en tredje part. Det kan vara myndigheter som beviljar bidrag till oss, eller på annat sätt är viktiga för vår verksamhet.


Du har rätt att begära tillgång till, rättelse eller under vissa förutsättningar radering av personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig. Om du har frågor om vår behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på www.lillacapoeiraklubben.com.

Bildgalleri

Lilla Capoeira Klubben publicerar bilder från verksamheten på sitt Instagramkonto, Facebookkonto och ibland på hemsidan.

Genom betalningen av medlemsavgiften till IoKf Brasil Arte Cultural godkänner ni vår personuppgiftshantering om ni inte godkänner detta meddela oss skriftligt via mejl lillacapoeiraklubben@gmail.com.

GDPR och Personuppgiftshantering: About
bottom of page